NVR (Network Video Recorder)
Çeşidlərə ayırma:
Göstərmək:

DS-7104NI-SN WIFI NVR

Video/Audio InputAudio Input:|1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)Two-way Audio:|2-ch, BNC(2.....

DS-7604NI-E1/4P

Video/Audio InputIP video input:|4-chTwo-way audio input:|1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1.....

DS-7608NI-E1

Video/Audio InputIP video input:|4-chTwo-way audio input:|1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1.....

DS-7608NI-E2

Video/Audio InputIP video input:|8-chTwo-way audio input:|1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1.....

DS-7608NI-E2/8P

Video/Audio InputIP video input:|8-chTwo-way audio input:|1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1.....

DS-7608NI-K2

Video/Audio InputIP video input:|8-chTwo-way audio input:|1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1.....

DS-7616NI-E2

Video/Audio InputIP video input:|16-chTwo-way audio input:|1-ch, RCA (2.0 Vp-p, .....

DS-7616NI-K2

IP video input:|16-chTwo-way audio input:|1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)NetworkIncomi.....

DS-7616NI-ST

Video/Audio InputIP video input:|16-chTwo-way audio input:|1-ch, BNC(2.0 Vp-p, 1kΩ)Ne.....

DS-7632NI-E2

Video/Audio InputIP video input:|32-chTwo-way audio input:|1-ch, RCA (2.0 Vp-p, .....

Showing 1 to 10 of 10 (1 Pages)
Araznet 2018


??????.???????