ƏLAQƏ
Araznet 2018


??????.??????? AIzaSyB32JWMwCEKt4xpXlAqTGjaBbtxTcPayqc